Why Efeler Çiftliği? Our Products Our Story Sustainability Find Our Products
Türkçe Geri Dön

Websitesi Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE SİTE KULLANIM ŞARTLARI

1. TARAFLAR

1.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi bir tarafta Turanlar Köyü Söktaş Sokak No:1 Germencik Aydın / Türkiye adresinde faaliyet gösteren, EFELER ÇİFTLİĞİ TARIM VE HAYVANCILIK A.Ş. (bundan sonra kısaca “EFELER ÇİFTLİĞİ” olarak anılacaktır) ile “Üye” veya “Ziyaretçi” olarak www.efelerciftligi.com.tr adlı web sitesi veya mobil uygulamaya ait diğer platformları kullanan “Kullanıcı” arasında akdedilmiştir (Sözleşme içerisinde Kullanıcı terimi Ziyaretçi veya Üye ayrımı olmaksızın tüm kullanıcıları, Üye ise sadece kayıtlı olan kullanıcıları kapsayacak şekilde kullanılmıştır).

1.2. Sözleşmede Kullanıcı ya da Üye ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN AMACI

2.1. Sahibi olan EFELER ÇİFTLİĞİ’nin www.efelerciftligi.com.tr alan adlı internet sitesinde (bundan böyle kısaca “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) Kullanıcıya sunacağı ürün ve hizmetlerin hangi şartlarda sunulacağını belirler.

2.2. Web sitesinin kullanılması Kullanıcı tarafından işbu üyelik sözleşmesinin okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir. Bu nedenle işbu üyelik sözleşmesi internet sitesindeki hizmetlerinden faydalanan tüm üyeler, kullanıcılar ve ziyaretçiler için bağlayıcıdır. Bu internet sitesini kullananlar, ister ziyaretçi, ister üye (üye: www.efelerciftligi.com.tr’ye kişisel bilgilerini vermek suretiyle kayıt olan kullanıcılar) olsunlar bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt etmiş demektir. Sözleşme metninde geçen “kullanıcı” kelimesi, “üye”yi ve “ziyaretçi”leri de içerir.

3. KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Kullanıcı, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve internet sitesinde yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir.

3.2. Kullanıcı, internet sitesinde sunulan hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri veya sınai haklarına (telif, marka veya patent, vs.) tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca başkalarının internet sitesi üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Kullanıcı, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.

3.3. Üye, www.efelerciftligi.com.tr tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Kullanıcı’nın ve/veya Üye’nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve/veya şifrenin başka kişiler tarafından kullanılmasından üye sorumlu olup, www.efelerciftligi.com.tr’yi bu nedenle herhangi bir şekilde sorumlu tutamaz.

3.4. Kullanıcı ve/veya Üye, internet sitesine üye olurken belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğu altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal www.efelerciftligi.com.tr’ye bildirmeyi; www.efelerciftligi.com.tr’nin üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.5. Kullanıcı, internet sitesi üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer kullanıcılarının yazılımlarına, kişisel verilerine veya diğer bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul eder.

3.6. Kullanıcı, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, virüs, solucan vs. gibi zararlı yazılımlar ile üçüncü şahıslara zarar verilebilecek başkaca herhangi bir içeriği dağıtmayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi veya bir yöntem kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7. Kullanıcı, internet sitesinden sunulan hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile www.efelerciftligi.com.tr tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8. EFELER ÇİFTLİĞİ TARIM VE HAYVANCILIK A.Ş.’ye ait web sitesi, mobil uygulama ve diğer her türlü platformdaki Efeler Çiftliği logosu ile platformların, içeriği ve yazılımların her türlü fikri ve mali hakkı Efeler Çiftliği’ne aittir. Kullanıcı, platformlarından birisinin veya tümünün içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla herhangi bir yöntem kullanmayacağını; bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9. Kullanıcı, platformlar aracılığıyla kullanıcılar tarafından sağlanan grafik, yazı, resim, görsel, metin ve benzeri içeriklere yer verebileceğini bildiğini ve bu nedenle diğer Kullanıcılar tarafından sağlanan her türlü içerikten içeriği yayınlayan Kullanıcının sorumlu olduğunu ve www.efelerciftligi.com.tr’nin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını ve kendisi tarafından bir içerik yayınlanması durumunda, bu içeriğin Efeler Çiftliği’nin yayın ilkelerine ve yasalara aykırı olması veya www.efelerciftligi.com.tr tarafından bu şekilde değerlendirilmesi durumunda ilgili içeriği yayından kaldırma hakkına sahip olduğunu, Kullanıcı olarak içeriğin kaldırılmasına itiraz hakkının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10. Kullanıcı, kendisi ile ilgili vereceği bilgilerin doğru olduğunu, verdiği bilgilerin değişmesi durumunda ilk fırsatta ve kanunen bir süre öngörüşmüş ise süresi içerisinde bu bilgileri güncelleyeceğini, kendisi tarafından yayınlanacak tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin www.efelerciftligi.com.tr ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve garanti eder.

3.11. Kullanıcı, internet sitesini ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, internet sitesi aracılığıyla ürün veya hizmet tanıtımı ya da satışı yapma veya diğer kullanıcıları satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. www.efelerciftligi.com.tr, kendi takdirine göre, internet sitesini bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklerine son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.

3.12. Üye, üyelikten ayrılmaları veya üyeliğin www.efelerciftligi.com.tr tarafından sonlandırılması durumunda www.efelerciftligi.com.tr’den herhangi bir hak talep edemez.

3.13. Kullanıcı, ister üye olsun isterse de sadece ziyaretçi olsun, işbu maddedeki herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle;

Kendisinin bir zarara uğraması durumunda, bu zararı www.efelerciftligi.com.tr’den talep etme hakkı bulunmadığını, bu amaçla www.efelerciftligi.com.tr’ye herhangi bir dava veya talep yönlendirmeyeceğini,

İhlali nedeniyle üçüncü bir kişinin zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talep anında ve derhal gidereceğini, gidermediği takdirde www.efelerciftligi.com.tr’nin zararı ödediği tarihten itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini,

İhlal nedeniyle www.efelerciftligi.com.tr’nin adli veya idari para cezası ödemesine neden olduğu takdirde, www.efelerciftligi.com.tr’nin bu miktarı fiili ödeme tarihinden itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini,

İhlali nedeniyle www.efelerciftligi.com.tr’nin doğrudan bir zarara uğraması durumunda, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili zararı tüm yasal faiz ve ferileri ile birlikte www.efelerciftligi.com.tr‘ ye ödeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. WWW.EFELERCIFTLIGI.COM.TR’NİN YETKİLERİ

4.1. www.efelerciftligi.com.tr her zaman için tek taraflı olarak kullanıcıya ve/veya üyeye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabileceği gibi herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki kullanıcı erişimini neden belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu nedenle www.efelerciftligi.com.tr’yi herhangi bir ad altında sorumlu tutamaz.

4.2. www.efelerciftligi.com.tr, Üyelik bilgilerini eksik veya hatalı bildiren Üyeler ile işbu üyelik sözleşmesi ile ilgili platformda açıklanan sair kullanım koşullarına aykırı davranan Üyelerin, hiçbir açıklama yapmaksızın üyeliklerini sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptir. Ayrıca www.efelerciftligi.com.tr, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksızın sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptir.

4.3. www.efelerciftligi.com.tr, internet sitesi ile diğer platformlardan verdiği hizmetlerin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya mobil uygulamaların içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. www.efelerciftligi.com.tr, kullanıcıların ve üyelerin, internet sitesinden ya da platformlar üzerinden sunduğu hizmet ile ilgili her türlü güvenlik önlemini almış olsa da, bilişim sistemlerinin doğası gereği, Kullanıcılar tarafından platformlardan yüklenen herhangi bir uygulama veya dosya ya da benzeri bir içerik nedeniyle kullanıcının sisteminin zarar görmeyeceğini garanti etmemektedir. www.efelerciftligi.com.tr, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, www.efelerciftligi.com.tr’nin veya mobil uygulamaların ya da diğer Platformların kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

4.4. www.efelerciftligi.com.tr, Kullanıcılardan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma, yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

4.5. www.efelerciftligi.com.tr’ye ait platformlarda reklam ve tanıtım faaliyetleri yapma hakkı sadece internet sitesine veya www.efelerciftligi.com.tr’nin yetki verdiği üçüncü kişilere aittir.

4.6. www.efelerciftligi.com.tr, internet sitesinde veya diğer Platform’larda kendi markası olan ve/ya olmayan diğer sitelere link verebilir. www.efelerciftligi.com.tr’nin, link verdiği ya da tavsiye ettiği sitelerin, içerikleri zaman içerisinde değişebileceği de gözetildiğinde, dış sitelere verilen bağlantılar veya dış siteler ile ilgili yapılan tavsiyeler nedeniyle bu sitelere gerçekleşecek ziyaretlerde, kullanıcıların bilgi kullanımı, ilgili sitelerin gizlilik ilkeleri ve içeriğinden tamamen dış site sorumlu olup, www.efelerciftligi.com.tr sorumlu değildir.

4.7. www.efelerciftligi.com.tr platformlarındaki kullanıcı isimlerinin, e-postalarının ve diğer kişisel verilerin izinsiz ve yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir nedenle toplanması ilgili mevzuat gereği suç teşkil etmektedir.

5. FESİH VE DEĞİŞİKLİKLER

5.1. www.efelerciftligi.com.tr ve Üye bu üyelik sözleşmesini dilediği zaman sona erdirebilir. www.efelerciftligi.com.tr bu üyelik sözleşmesinin koşullarında, internet sitesinde ve internet sitesinin içeriğinde ya da diğer platformlarda sunduğu hizmetlerde dilediği zaman ve yasal düzenlemeler gereği de tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler ilgili platformda yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Kullanıcılar www.efelerciftligi.com.tr alan adı altında yayın yapan internet sitesine her yeni girişlerinde veya ilgili platformu her kullanımlarında, güncellenmiş/ değiştirilmiş/ ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

5.2. Üye www.efelerciftligi.com.tr tarafından işbu sözleşme hükümleri uyarınca verilecek hizmeti kullanmaya başladığı tarihten itibaren, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, www.efelerciftligi.com.tr ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi ve www.efelerciftligi.com.tr tarafından üyenin üyeliğinin iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.

6. İHTİLAF

6.1. İşbu sözleşme kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olup, bu kanunlara göre çözümlenecek ve İstanbul Mahkemeleri görev ve yer olarak yetkili olacaktır.

7. TEBLİGAT ADRESLERİ

7.1. Üyenin internet sitesinde bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi kabul edilir.

7.2. Üye, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak internet sitesindeki üyelik bilgilerini güncellemek suretiyle 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder.

7.3. İşbu sözleşme nedeniyle www.efelerciftligi.com.tr’nin üyenin sistemde kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-postanın www.efelerciftligi.com.tr tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir.

8. YÜRÜRLÜK

Üye, bu üyelik sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu üyelik sözleşmesi üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

FOLLOW US ON INSTAGRAM

@efelerciftligi